Samobor, Stražnik

građevinsko
Gradilište na Stražniku

Površina: 917,00 m² Cijena: 587.191,20 kn
79.000,00 €  

Samobor - Okolica, Kladje

građevinsko
Zemljište sa starom kućom

Površina: 1.558,00 m² Cijena: 260.148,00 kn
35.000,00 €  

Samobor - Okolica, Celine Samoborske

građevinsko
Zemljište - Celine Samoborske

Površina: 4.345,00 m² Cijena: 371.640,00 kn
50.000,00 €  

Samobor - Okolica, Cerje Samoborsko

građevinsko stambeno
Gradilište na Cerju

Površina: 1.698,00 m² Cijena: 144.939,60 kn
19.500,00 €  

Sveta Nedelja, Srebrnjak

građevinsko
Gradilište na Srebrnjaku

Površina: 2.438,00 m² Cijena: 966.264,00 kn
130.000,00 €  

Samobor - Okolica, Vrhovčak

građevinsko stambeno
Građevinsko zemljište na Vrhovčaku

Površina: 3.844,00 m² Cijena: 550.027,20 kn
74.000,00 €  

Samobor - Okolica, Kladje

građevinsko stambeno
Gradilište u Kladju

Površina: 2.113,00 m² Cijena: 297.312,00 kn
40.000,00 €  

Samobor - Okolica, Mala Rakovica

građevinsko stambeno
Građevinsko zemljište u Maloj Rakovici

Površina: 1.051,00 m² Cijena: 371.640,00 kn
50.000,00 €  

Sveta Nedelja, Sveta Nedelja

građevinsko
Zemljište u Svetoj Nedelji

Površina: 2.194,00 m² Cijena: 520.296,00 kn
70.000,00 €  

Samobor - Okolica, Bobovica

građevinsko - poslovno
Zemljište u zoni gospodarske namjene

Površina: 15.372,00 m² Cijena: 5.712.850,08 kn
768.600,00 €  

Samobor - Okolica, Samoborski Otok

građevinsko
Gradilište-OTOK SAMOBORSKI

Površina: 1.273,00 m² Cijena: 133.790,40 kn
18.000,00 €  

Sveta Nedelja, Sveta Nedelja

građevinsko
Gradilište u Svetoj Nedelji

Površina: 800,00 m² Cijena: 475.699,20 kn
64.000,00 €  

Jastrebarsko - Okolica, Plešivica

zemljište, ostalo
GOSPODARSKI POSJED NA PLEŠIVICI

Površina: 25.654,00 m² Cijena: 780.444,00 kn
105.000,00 €  

Samobor - Okolica, Lug Samoborski

građevinsko
Zemljište u Lugu Samoborskom

Površina: 1.591,00 m² Cijena: 594.624,00 kn
80.000,00 €  

Sveta Nedelja, Orešje

građevinsko
Gradilište sa starom kućom

Površina: 1.643,00 m² Cijena: 587.191,20 kn
79.000,00 €  

Samobor - Okolica, Galgovo

građevinsko
Gradilište u Galgovu

Površina: 715,00 m² Cijena: 185.820,00 kn
25.000,00 €  

Samobor, Centar

građevinsko - poslovno
Gradilište s lokacijskom dozvolom

Površina: 3.069,00 m² Cijena: 3.421.689,48 kn
460.350,00 €  

Sveta Nedelja, Brezje

građevinsko
Zemljište u Brezju

Površina: 3.838,00 m² Cijena: 297.312,00 kn
40.000,00 €  

Samobor - Okolica, Lug Samoborski

građevinsko
Gradilište u Lugu Samoborskom

Površina: 1.701,00 m² Cijena: 821.807,53 kn
110.565,00 €  

Samobor, Južno naselje

građevinsko
Građevinsko zemljište na ulazu u Samobor

Površina: 2.920,00 m² Cijena: 1.519.264,32 kn
204.400,00 €  

Samobor, Jelenščak

građevinsko
Gradilište na Jelenščaku

Površina: 1.450,00 m² Cijena: 538.878,00 kn
72.500,00 €  

Samobor - Okolica, Cerje Samoborsko

građevinsko stambeno
Gradilište u mirnom Cerju Samoborskom

Površina: 1.435,00 m² Cijena: 260.148,00 kn
35.000,00 €  

Pisarovina, Donja Kupčina

POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE
Poljoprivredno zemljište uz Kupu

Površina: 2.683,00 m² Cijena: 59.826,61 kn
8.049,00 €  

Samobor - Okolica, Dubrava Samoborska

građevinsko
Gradilište u okolici Samobora

Površina: 1.131,00 m² Cijena: 267.580,80 kn
36.000,00 €