Samobor - Okolica, Savršćak

građevinsko
Zemljište u Savršćaku

Površina: 3.834,00 m² Cijena: 313.320,77 kn
42.174,00 €  

Samobor - Okolica, Bregana

građevinsko
Građevinsko zemljište nedaleko centra Bregane

Površina: 1.134,00 m² Cijena: 421.237,91 kn
56.700,00 €  

Samobor - Okolica, Lug Samoborski

građevinsko
Gradilište - Lug Samoborski

Površina: 702,00 m² Cijena: 312.919,59 kn
42.120,00 €  

Samobor - Okolica, Samoborski Otok

građevinsko stambeno
Građevinsko zemljište u Samoborskom Otoku

Površina: 540,00 m² Cijena: 140.412,64 kn
18.900,00 €  

Samobor - Okolica, Bregana

građevinsko
Gradilište - Bregana

Površina: 3.550,00 m² Cijena: 474.728,44 kn
63.900,00 €  

Samobor - Okolica, Hrastina Samoborska

građevinsko
Gradilište u Hrastini

Površina: 779,00 m² Cijena: 347.242,68 kn
46.740,00 €  

Samobor - Okolica, Klake

građevinsko
Gradilište s dozvolom

Površina: 773,00 m² Cijena: 111.438,60 kn
15.000,00 €  

Samobor - Okolica, Samoborski Otok

građevinsko stambeno
Građevinsko zemljište u Samoborskom Otoku

Površina: 1.275,00 m² Cijena: 378.891,24 kn
51.000,00 €  

Samobor - Okolica, Konšćica

građevinsko stambeno
Zemljište u Konščici

Površina: 2.877,00 m² Cijena: 320.608,85 kn
43.155,00 €  

Samobor - Okolica, Molvice

građevinsko
Zemljište u Molvicama

Površina: 1.568,00 m² Cijena: 174.587,14 kn
23.500,00 €  

Samobor - Okolica, Molvice

građevinsko
Gradilište u Molvicama

Površina: 1.544,00 m² Cijena: 229.414,93 kn
30.880,00 €  

Samobor - Okolica, Otruševec

građevinsko stambeno
Građevinsko zemljište-Otruševec

Površina: 2.042,00 m² Cijena: 288.239,65 kn
38.798,00 €  

Samobor - Okolica, Mala Jazbina

građevinsko stambeno
Građevinsko zemljište u Maloj Jazbini

Površina: 510,00 m² Cijena: 68.200,42 kn
9.180,00 €  

Samobor - Okolica, Kladje

građevinsko
Zemljište sa starom kućom

Površina: 1.558,00 m² Cijena: 260.023,40 kn
35.000,00 €  

Samobor - Okolica, Celine Samoborske

građevinsko
Zemljište - Celine Samoborske

Površina: 4.345,00 m² Cijena: 371.462,00 kn
50.000,00 €  

Samobor - Okolica, Cerje Samoborsko

građevinsko stambeno
Gradilište na Cerju

Površina: 1.698,00 m² Cijena: 144.870,18 kn
19.500,00 €  

Samobor - Okolica, Vrhovčak

građevinsko stambeno
Građevinsko zemljište na Vrhovčaku

Površina: 3.844,00 m² Cijena: 549.763,76 kn
74.000,00 €  

Samobor - Okolica, Kladje

građevinsko stambeno
Gradilište u Kladju

Površina: 2.113,00 m² Cijena: 371.462,00 kn
50.000,00 €  

Samobor - Okolica, Mala Rakovica

građevinsko stambeno
Građevinsko zemljište u Maloj Rakovici

Površina: 1.051,00 m² Cijena: 371.462,00 kn
50.000,00 €  

Samobor - Okolica, Bobovica

građevinsko - poslovno
Zemljište u zoni gospodarske namjene

Površina: 15.372,00 m² Cijena: 6.852.136,64 kn
922.320,00 €  

Samobor - Okolica, Samoborski Otok

građevinsko
Gradilište-OTOK SAMOBORSKI

Površina: 1.273,00 m² Cijena: 133.726,32 kn
18.000,00 €  

Samobor - Okolica, Lug Samoborski

građevinsko
Zemljište u Lugu Samoborskom

Površina: 1.591,00 m² Cijena: 594.339,20 kn
80.000,00 €  

Samobor - Okolica, Galgovo

građevinsko
Gradilište u Galgovu

Površina: 715,00 m² Cijena: 185.731,00 kn
25.000,00 €  

Samobor - Okolica, Lug Samoborski

građevinsko
Gradilište u Lugu Samoborskom

Površina: 1.701,00 m² Cijena: 821.413,92 kn
110.565,00 €