Samobor - Okolica, Lug Samoborski

građevinsko
Gradilište - Lug Samoborski

Površina: 702,00 m² Cijena: 318.385,50 kn
42.120,00 €  

Samobor - Okolica, Samoborski Otok

građevinsko stambeno
Građevinsko zemljište u Samoborskom Otoku

Površina: 540,00 m² Cijena: 142.865,29 kn
18.900,00 €  

Samobor - Okolica, Bregana

građevinsko
Gradilište - Bregana

Površina: 3.550,00 m² Cijena: 483.020,74 kn
63.900,00 €  

Samobor - Okolica, Hrastina Samoborska

građevinsko
Gradilište u Hrastini

Površina: 779,00 m² Cijena: 353.308,13 kn
46.740,00 €  

Samobor - Okolica, Klake

građevinsko
Gradilište s dozvolom

Površina: 773,00 m² Cijena: 113.385,15 kn
15.000,00 €  

Samobor - Okolica, Samoborski Otok

građevinsko stambeno
Građevinsko zemljište u Samoborskom Otoku

Površina: 1.275,00 m² Cijena: 385.509,51 kn
51.000,00 €  

Samobor - Okolica, Konšćica

građevinsko stambeno
Zemljište u Konščici

Površina: 2.877,00 m² Cijena: 326.209,08 kn
43.155,00 €  

Samobor - Okolica, Molvice

građevinsko
Zemljište u Molvicama

Površina: 1.568,00 m² Cijena: 177.636,74 kn
23.500,00 €  

Samobor - Okolica, Molvice

građevinsko
Gradilište u Molvicama

Površina: 1.544,00 m² Cijena: 233.422,23 kn
30.880,00 €  

Samobor - Okolica, Otruševec

građevinsko stambeno
Građevinsko zemljište-Otruševec

Površina: 2.042,00 m² Cijena: 293.274,47 kn
38.798,00 €  

Samobor - Okolica, Mala Jazbina

građevinsko stambeno
Građevinsko zemljište u Maloj Jazbini

Površina: 510,00 m² Cijena: 69.391,71 kn
9.180,00 €  

Samobor - Okolica, Kladje

građevinsko
Zemljište sa starom kućom

Površina: 1.558,00 m² Cijena: 264.565,35 kn
35.000,00 €  

Samobor - Okolica, Celine Samoborske

građevinsko
Zemljište - Celine Samoborske

Površina: 4.345,00 m² Cijena: 377.950,50 kn
50.000,00 €  

Samobor - Okolica, Cerje Samoborsko

građevinsko stambeno
Gradilište na Cerju

Površina: 1.698,00 m² Cijena: 147.400,70 kn
19.500,00 €  

Samobor - Okolica, Vrhovčak

građevinsko stambeno
Građevinsko zemljište na Vrhovčaku

Površina: 3.844,00 m² Cijena: 559.366,74 kn
74.000,00 €  

Samobor - Okolica, Kladje

građevinsko stambeno
Gradilište u Kladju

Površina: 2.113,00 m² Cijena: 377.950,50 kn
50.000,00 €  

Samobor - Okolica, Mala Rakovica

građevinsko stambeno
Građevinsko zemljište u Maloj Rakovici

Površina: 1.051,00 m² Cijena: 377.950,50 kn
50.000,00 €  

Samobor - Okolica, Molvice

građevinsko
Građevinsko zemljište u Molvicama

Površina: 720,00 m² Cijena: 109.605,65 kn
14.500,00 €  

Samobor - Okolica, Bobovica

građevinsko - poslovno
Zemljište u zoni gospodarske namjene

Površina: 15.372,00 m² Cijena: 6.971.826,10 kn
922.320,00 €  

Samobor - Okolica, Samoborski Otok

građevinsko
Gradilište-OTOK SAMOBORSKI

Površina: 1.273,00 m² Cijena: 136.062,18 kn
18.000,00 €  

Samobor - Okolica, Lug Samoborski

građevinsko
Zemljište u Lugu Samoborskom

Površina: 1.591,00 m² Cijena: 604.720,80 kn
80.000,00 €  

Samobor - Okolica, Galgovo

građevinsko
Gradilište u Galgovu

Površina: 715,00 m² Cijena: 188.975,25 kn
25.000,00 €  

Samobor - Okolica, Lug Samoborski

građevinsko
Gradilište u Lugu Samoborskom

Površina: 1.701,00 m² Cijena: 835.761,94 kn
110.565,00 €  

Samobor - Okolica, Cerje Samoborsko

građevinsko stambeno
Gradilište u mirnom Cerju Samoborskom

Površina: 1.435,00 m² Cijena: 264.565,35 kn
35.000,00 €