Sveta Nedelja, Novaki

građevinsko
Gradilište sa starom kućom

Površina: 4.250,00 m² Cijena: 377.950,50 kn
50.000,00 €  

Sveta Nedelja, Kerestinec

građevinsko
Zemljište s dvije kuće

Površina: 2.762,00 m² Cijena: 680.310,90 kn
90.000,00 €  

Sveta Nedelja, Kerestinec

građevinsko
Zemljište u Kerestincu

Površina: 1.556,00 m² Cijena: 470.472,78 kn
62.240,00 €  

Sveta Nedelja, Novaki

građevinsko
Gradilište u Novakima

Površina: 857,00 m² Cijena: 323.903,58 kn
42.850,00 €  

Sveta Nedelja, Strmec

građevinsko M1
Građevinsko zemljište u Strmcu Samoborskom

Površina: 3.314,00 m² Cijena: 623.618,33 kn
82.500,00 €  

Sveta Nedelja, Srebrnjak

građevinsko
Gradilište na Srebrnjaku

Površina: 2.438,00 m² Cijena: 982.671,30 kn
130.000,00 €  

Sveta Nedelja, Sveta Nedelja

građevinsko
Zemljište u Svetoj Nedelji

Površina: 2.194,00 m² Cijena: 529.130,70 kn
70.000,00 €  

Sveta Nedelja, Sveta Nedelja

građevinsko
Gradilište u Svetoj Nedelji

Površina: 800,00 m² Cijena: 483.776,64 kn
64.000,00 €  

Sveta Nedelja, Orešje

građevinsko
Gradilište sa starom kućom

Površina: 1.643,00 m² Cijena: 597.161,79 kn
79.000,00 €  

Sveta Nedelja, Brezje

građevinsko
Zemljište u Brezju

Površina: 3.838,00 m² Cijena: 302.360,40 kn
40.000,00 €  

Sveta Nedelja, Sveta Nedelja

građevinsko
Gradilište u centru Sv.Nedelje

Površina: 550,00 m² Cijena: 264.565,35 kn
35.000,00 €  

Sveta Nedelja, Kerestinec

građevinsko
Građevinsko zemljište - Kerestinec

Površina: 4.904,00 m² Cijena: 1.853.469,25 kn
245.200,00 €  

Sveta Nedelja, Kerestinec

građevinsko
Građevinsko zemljište - Kerestinec

Površina: 2.072,00 m² Cijena: 200.011,40 kn
26.460,00 €  

Sveta Nedelja, Kerestinec

građevinsko
Građevinsko zemljište u Kerestincu

Površina: 1.812,00 m² Cijena: 547.877,04 kn
72.480,00 €  

Sveta Nedelja, Sveta Nedelja

građevinsko stambeno
Gradilište s prekrasnim pogledom

Površina: 1.175,00 m² Cijena: 532.910,21 kn
70.500,00 €  

Sveta Nedelja, Novaki

građevinsko
Zemljište u poslovnoj zoni

Površina: 1.021,00 m² Cijena: 521.571,69 kn
69.000,00 €  

Sveta Nedelja, Kerestinec

POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE
Poljoprivredno zemljište u Kerestincu

Površina: 5.755,00 m² Cijena: 264.565,35 kn
35.000,00 €  

Sveta Nedelja, Orešje

građevinsko M1
Zemljište u Orešju

Površina: 1.527,00 m² Cijena: 453.540,60 kn
60.000,00 €  

Sveta Nedelja, Jagnjić Dol

građevinsko
Gradilište na Jagnjič Dolu

Površina: 2.539,00 m² Cijena: 204.093,27 kn
27.000,00 €  

Sveta Nedelja, Brezje

građevinsko
Zemljište u Brezju

Površina: 578,00 m² Cijena: 327.683,08 kn
43.350,00 €  

Sveta Nedelja, Orešje

građevinsko stambeno
Parcela sa starom kućom

Površina: 540,00 m² Cijena: 445.981,59 kn
59.000,00 €  

Sveta Nedelja, Kerestinec

građevinsko
Gradilište u Kerestincu

Površina: 1.082,00 m² Cijena: 317.478,42 kn
42.000,00 €  

Sveta Nedelja, Novaki

građevinsko
Zemljište u Novakima

Površina: 3.716,00 m² Cijena: 748.341,99 kn
99.000,00 €  

Sveta Nedelja, Kerestinec

građevinsko
Gradilište u Kerestincu

Površina: 1.500,00 m² Cijena: 340.155,45 kn
45.000,00 €