Sveta Nedelja, Žitarka

građevinsko
Gradilište u Žitarki

Površina: 3.892,00 m² Cijena: 631.485,40 kn
85.000,00 €  

Sveta Nedelja, Novaki

građevinsko
Gradilište sa starom kućom

Površina: 4.250,00 m² Cijena: 371.462,00 kn
50.000,00 €  

Sveta Nedelja, Kerestinec

građevinsko
Zemljište s dvije kuće

Površina: 2.762,00 m² Cijena: 668.631,60 kn
90.000,00 €  

Sveta Nedelja, Kerestinec

građevinsko
Zemljište u Kerestincu

Površina: 1.556,00 m² Cijena: 462.395,90 kn
62.240,00 €  

Sveta Nedelja, Novaki

građevinsko
Gradilište u Novakima

Površina: 857,00 m² Cijena: 318.342,93 kn
42.850,00 €  

Sveta Nedelja, Strmec

građevinsko M1
Građevinsko zemljište u Strmcu Samoborskom

Površina: 3.314,00 m² Cijena: 612.912,30 kn
82.500,00 €  

Sveta Nedelja, Srebrnjak

građevinsko
Gradilište na Srebrnjaku

Površina: 2.438,00 m² Cijena: 965.801,20 kn
130.000,00 €  

Sveta Nedelja, Sveta Nedelja

građevinsko
Zemljište u Svetoj Nedelji

Površina: 2.194,00 m² Cijena: 520.046,80 kn
70.000,00 €  

Sveta Nedelja, Sveta Nedelja

građevinsko
Gradilište u Svetoj Nedelji

Površina: 800,00 m² Cijena: 475.471,36 kn
64.000,00 €  

Sveta Nedelja, Orešje

građevinsko
Gradilište sa starom kućom

Površina: 1.643,00 m² Cijena: 586.909,96 kn
79.000,00 €  

Sveta Nedelja, Brezje

građevinsko
Zemljište u Brezju

Površina: 3.838,00 m² Cijena: 297.169,60 kn
40.000,00 €  

Sveta Nedelja, Sveta Nedelja

građevinsko
Gradilište u centru Sv.Nedelje

Površina: 550,00 m² Cijena: 260.023,40 kn
35.000,00 €  

Sveta Nedelja, Sveta Nedelja

građevinsko stambeno
Gradilište s prekrasnim pogledom

Površina: 1.175,00 m² Cijena: 523.761,42 kn
70.500,00 €  

Sveta Nedelja, Novaki

građevinsko
Zemljište u poslovnoj zoni

Površina: 1.021,00 m² Cijena: 512.617,56 kn
69.000,00 €  

Sveta Nedelja, Kerestinec

POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE
Poljoprivredno zemljište u Kerestincu

Površina: 5.755,00 m² Cijena: 260.023,40 kn
35.000,00 €  

Sveta Nedelja, Orešje

građevinsko M1
Zemljište u Orešju

Površina: 1.527,00 m² Cijena: 445.754,40 kn
60.000,00 €  

Sveta Nedelja, Jagnjić Dol

građevinsko
Gradilište na Jagnjič Dolu

Površina: 2.539,00 m² Cijena: 200.589,48 kn
27.000,00 €  

Sveta Nedelja, Brezje

građevinsko
Zemljište u Brezju

Površina: 578,00 m² Cijena: 322.057,55 kn
43.350,00 €  

Sveta Nedelja, Orešje

građevinsko stambeno
Parcela sa starom kućom

Površina: 540,00 m² Cijena: 438.325,16 kn
59.000,00 €  

Sveta Nedelja, Kerestinec

građevinsko
Gradilište u Kerestincu

Površina: 1.082,00 m² Cijena: 312.028,08 kn
42.000,00 €  

Sveta Nedelja, Novaki

građevinsko
Zemljište u Novakima

Površina: 3.716,00 m² Cijena: 735.494,76 kn
99.000,00 €  

Sveta Nedelja, Kerestinec

građevinsko
Gradilište u Kerestincu

Površina: 1.500,00 m² Cijena: 334.315,80 kn
45.000,00 €  

Sveta Nedelja, Strmec

građevinsko
Zemljište za izgradnju poslovnog objekta

Površina: 3.521,00 m² Cijena: 3.531.377,80 kn
475.335,00 €  

Sveta Nedelja, Srebrnjak

građevinsko
Zemljište na Srebrnjaku

Površina: 7.998,00 m² Cijena: 965.801,20 kn
130.000,00 €