Samobor, Samobor

građevinsko
Gradilište u Samoboru

Površina: 460,00 m² Cijena: 445.754,40 kn
60.000,00 €  

Samobor, Anindol

građevinsko
Gradilište - Anindol

Površina: 428,00 m² Cijena: 508.754,36 kn
68.480,00 €  

Samobor, Samobor

građevinsko
Gradilište sa započetom gradnjom

Površina: 422,00 m² Cijena: 326.886,56 kn
44.000,00 €  

Samobor, Perivoj

građevinsko
Gradilište - Sv.Helena

Površina: 526,00 m² Cijena: 520.046,80 kn
70.000,00 €  

Samobor, Giznik

građevinsko
Gradilište na Gizniku

Površina: 1.338,00 m² Cijena: 735.494,76 kn
99.000,00 €  

Samobor, Stražnik

građevinsko stambeno
Gradevinsko zemljište na Stražniku

Površina: 709,00 m² Cijena: 184.356,59 kn
24.815,00 €  

Samobor, Stražnik

građevinsko
Gradilište na Stražniku

Površina: 917,00 m² Cijena: 586.909,96 kn
79.000,00 €  

Samobor, Centar

građevinsko - poslovno
Gradilište s lokacijskom dozvolom

Površina: 3.069,00 m² Cijena: 3.420.050,63 kn
460.350,00 €  

Samobor, Južno naselje

građevinsko
Građevinsko zemljište na ulazu u Samobor

Površina: 2.920,00 m² Cijena: 1.518.536,66 kn
204.400,00 €  

Samobor, Jelenščak

građevinsko
Gradilište na Jelenščaku

Površina: 1.450,00 m² Cijena: 538.619,90 kn
72.500,00 €  

Samobor, Samobor

građevinsko
Zemljište kod sajmišta

Površina: 615,00 m² Cijena: 456.898,26 kn
61.500,00 €  

Samobor, Stražnik

građevinsko stambeno
Građevinsko zemljište u rezidencijalnom dijelu Samobora

Površina: 3.500,00 m² Cijena: 2.470.222,30 kn
332.500,00 €  

Samobor, Samobor

građevinsko stambeno
Gradilište u Samoboru

Površina: 755,00 m² Cijena: 476.771,48 kn
64.175,00 €  

Samobor, Samobor

građevinsko - poslovno
Građevinsko zemljište u Samoboru

Površina: 2.128,00 m² Cijena: 442.663,84 kn
59.584,00 €  

Samobor, Samobor

građevinsko
Gradilište sa građevinskom dozvolom u Perivoju

Površina: 548,00 m² Cijena: 557.193,00 kn
75.000,00 €  

Samobor, Samobor

građevinsko
Gradilište u Samoboru

Površina: 3.000,00 m² Cijena: 1.783.017,60 kn
240.000,00 €  

Samobor, Stražnik

građevinsko
Zemljište na Stražniku

Površina: 4.381,00 m² Cijena: 2.766.537,54 kn
372.385,00 €  

Samobor, Južno naselje

građevinsko - poslovno
Zemljište u poslovnoj zoni u Samoboru

Površina: 2.211,00 m² Cijena: 1.642.604,96 kn
221.100,00 €  

Samobor, Giznik

građevinsko
Gradilište na Gizniku

Površina: 1.000,00 m² Cijena: 1.151.532,20 kn
155.000,00 €  

Samobor, Samobor

građevinsko
Dva gradilišta-Samobor

Površina: 835,00 m² Cijena: 930.512,31 kn
125.250,00 €  

Samobor, Jelenščak

građevinsko
Gradilište na Jelenščaku

Površina: 1.247,00 m² Cijena: 735.494,76 kn
99.000,00 €  

Samobor, Giznik

građevinsko stambeno
Gradilište na Gizniku

Površina: 2.039,00 m² Cijena: 1.969.268,65 kn
265.070,00 €  

Samobor, Giznik

građevinsko
Gradilište na Gizniku

Površina: 861,00 m² Cijena: 891.508,80 kn
120.000,00 €  

Samobor, Samobor

građevinsko
Gradilište-Hrastina

Površina: 1.776,00 m² Cijena: 1.319.433,02 kn
177.600,00 €