Samobor - Okolica, Savršćak

građevinsko
Zemljište u Savršćaku

Površina: 3.834,00 m² Cijena: 313.787,21 kn
42.174,00 €  

Samobor - Okolica, Bregana

građevinsko
Građevinsko zemljište nedaleko centra Bregane

Površina: 1.134,00 m² Cijena: 421.865,01 kn
56.700,00 €  

Sveta Nedelja, Žitarka

građevinsko
Gradilište u Žitarki

Površina: 3.892,00 m² Cijena: 632.425,50 kn
85.000,00 €  

Samobor, Samobor

građevinsko
Gradilište u Samoboru

Površina: 460,00 m² Cijena: 446.418,00 kn
60.000,00 €  

Sveta Nedelja, Novaki

građevinsko
Gradilište sa starom kućom

Površina: 4.250,00 m² Cijena: 372.015,00 kn
50.000,00 €  

Samobor - Okolica, Lug Samoborski

građevinsko
Gradilište - Lug Samoborski

Površina: 702,00 m² Cijena: 313.385,44 kn
42.120,00 €  

Samobor, Anindol

građevinsko
Gradilište - Anindol

Površina: 428,00 m² Cijena: 509.511,74 kn
68.480,00 €  

Sveta Nedelja, Kerestinec

građevinsko
Zemljište s dvije kuće

Površina: 2.762,00 m² Cijena: 669.627,00 kn
90.000,00 €  

Samobor - Okolica, Samoborski Otok

građevinsko stambeno
Građevinsko zemljište u Samoborskom Otoku

Površina: 540,00 m² Cijena: 140.621,67 kn
18.900,00 €  

Samobor - Okolica, Bregana

građevinsko
Gradilište - Bregana

Površina: 3.550,00 m² Cijena: 475.435,17 kn
63.900,00 €  

Samobor, Samobor

građevinsko
Gradilište sa započetom gradnjom

Površina: 422,00 m² Cijena: 327.373,20 kn
44.000,00 €  

Samobor - Okolica, Hrastina Samoborska

građevinsko
Gradilište u Hrastini

Površina: 779,00 m² Cijena: 347.759,62 kn
46.740,00 €  

Samobor - Okolica, Klake

građevinsko
Gradilište s dozvolom

Površina: 773,00 m² Cijena: 111.604,50 kn
15.000,00 €  

Samobor - Okolica, Samoborski Otok

građevinsko stambeno
Građevinsko zemljište u Samoborskom Otoku

Površina: 1.275,00 m² Cijena: 379.455,30 kn
51.000,00 €  

Sveta Nedelja, Kerestinec

građevinsko
Zemljište u Kerestincu

Površina: 1.556,00 m² Cijena: 463.084,27 kn
62.240,00 €  

Samobor, Perivoj

građevinsko
Gradilište - Sv.Helena

Površina: 526,00 m² Cijena: 520.821,00 kn
70.000,00 €  

Samobor - Okolica, Konšćica

građevinsko stambeno
Zemljište u Konščici

Površina: 2.877,00 m² Cijena: 321.086,15 kn
43.155,00 €  

Samobor, Giznik

građevinsko
Gradilište na Gizniku

Površina: 1.338,00 m² Cijena: 736.589,70 kn
99.000,00 €  

Samobor - Okolica, Molvice

građevinsko
Zemljište u Molvicama

Površina: 1.568,00 m² Cijena: 174.847,05 kn
23.500,00 €  

Sveta Nedelja, Novaki

građevinsko
Gradilište u Novakima

Površina: 857,00 m² Cijena: 318.816,86 kn
42.850,00 €  

Sveta Nedelja, Strmec

građevinsko M1
Građevinsko zemljište u Strmcu Samoborskom

Površina: 3.314,00 m² Cijena: 613.824,75 kn
82.500,00 €  

Samobor - Okolica, Molvice

građevinsko
Gradilište u Molvicama

Površina: 1.544,00 m² Cijena: 229.756,46 kn
30.880,00 €  

Samobor - Okolica, Otruševec

građevinsko stambeno
Građevinsko zemljište-Otruševec

Površina: 2.042,00 m² Cijena: 288.668,76 kn
38.798,00 €  

Samobor - Okolica, Mala Jazbina

građevinsko stambeno
Građevinsko zemljište u Maloj Jazbini

Površina: 510,00 m² Cijena: 68.301,95 kn
9.180,00 €