Sveta Nedelja, Strmec

građevinsko
Gradilište u Strmcu

Površina: 555,00 m² Cijena: 330.016,32 kn
44.400,00 €  

Samobor - Okolica, Mali Lipovec

građevinsko
Gradilište u Malom Lipovcu

Površina: 644,00 m² Cijena: 43.110,24 kn
5.800,00 €  

Samobor - Okolica, Bregana

građevinsko
Gradilište sa započetom gradnjom u Bregani

Površina: 563,00 m² Cijena: 126.357,60 kn
17.000,00 €  

Samobor - Okolica, Savršćak

građevinsko
Zemljište u Savršćaku

Površina: 3.834,00 m² Cijena: 313.470,91 kn
42.174,00 €  

Samobor - Okolica, Bregana

građevinsko
Građevinsko zemljište nedaleko centra Bregane

Površina: 1.134,00 m² Cijena: 421.439,76 kn
56.700,00 €  

Sveta Nedelja, Žitarka

građevinsko
Gradilište u Žitarki

Površina: 3.892,00 m² Cijena: 631.788,00 kn
85.000,00 €  

Samobor, Samobor

građevinsko
Gradilište u Samoboru

Površina: 460,00 m² Cijena: 445.968,00 kn
60.000,00 €  

Samobor - Okolica, Lug Samoborski

građevinsko
Gradilište - Lug Samoborski

Površina: 702,00 m² Cijena: 313.069,54 kn
42.120,00 €  

Samobor, Anindol

građevinsko
Gradilište - Anindol

Površina: 428,00 m² Cijena: 508.998,14 kn
68.480,00 €  

Sveta Nedelja, Kerestinec

građevinsko
Zemljište s dvije kuće

Površina: 2.762,00 m² Cijena: 668.952,00 kn
90.000,00 €  

Samobor - Okolica, Samoborski Otok

građevinsko stambeno
Građevinsko zemljište u Samoborskom Otoku

Površina: 540,00 m² Cijena: 140.479,92 kn
18.900,00 €  

Samobor - Okolica, Bregana

građevinsko
Gradilište - Bregana

Površina: 3.550,00 m² Cijena: 474.955,92 kn
63.900,00 €  

Samobor, Samobor

građevinsko
Gradilište sa započetom gradnjom

Površina: 422,00 m² Cijena: 327.043,20 kn
44.000,00 €  

Samobor - Okolica, Hrastina Samoborska

građevinsko
Gradilište u Hrastini

Površina: 779,00 m² Cijena: 347.409,07 kn
46.740,00 €  

Samobor - Okolica, Klake

građevinsko
Gradilište s dozvolom

Površina: 773,00 m² Cijena: 111.492,00 kn
15.000,00 €  

Samobor - Okolica, Samoborski Otok

građevinsko stambeno
Građevinsko zemljište u Samoborskom Otoku

Površina: 1.275,00 m² Cijena: 379.072,80 kn
51.000,00 €  

Samobor, Perivoj

građevinsko
Gradilište - Sv.Helena

Površina: 526,00 m² Cijena: 520.296,00 kn
70.000,00 €  

Samobor, Giznik

građevinsko
Gradilište na Gizniku

Površina: 1.338,00 m² Cijena: 735.847,20 kn
99.000,00 €  

Samobor - Okolica, Molvice

građevinsko
Zemljište u Molvicama

Površina: 1.568,00 m² Cijena: 174.670,80 kn
23.500,00 €  

Sveta Nedelja, Novaki

građevinsko
Gradilište u Novakima

Površina: 857,00 m² Cijena: 318.495,48 kn
42.850,00 €  

Sveta Nedelja, Strmec

građevinsko M1
Građevinsko zemljište u Strmcu Samoborskom

Površina: 3.314,00 m² Cijena: 613.206,00 kn
82.500,00 €  

Samobor - Okolica, Molvice

građevinsko
Gradilište u Molvicama

Površina: 1.544,00 m² Cijena: 229.524,86 kn
30.880,00 €  

Samobor - Okolica, Otruševec

građevinsko stambeno
Građevinsko zemljište-Otruševec

Površina: 2.042,00 m² Cijena: 288.377,77 kn
38.798,00 €  

Samobor, Stražnik

građevinsko stambeno
Gradevinsko zemljište na Stražniku

Površina: 709,00 m² Cijena: 184.444,93 kn
24.815,00 €