Samobor, Samobor

građevinsko
Gradilište u Samoboru

Površina: 460,00 m² Cijena: 453.504,60 kn
60.000,00 €  

Sveta Nedelja, Novaki

građevinsko
Gradilište sa starom kućom

Površina: 4.250,00 m² Cijena: 377.920,50 kn
50.000,00 €  

Samobor - Okolica, Lug Samoborski

građevinsko
Gradilište - Lug Samoborski

Površina: 702,00 m² Cijena: 318.360,23 kn
42.120,00 €  

Samobor, Anindol

građevinsko
Gradilište - Anindol

Površina: 428,00 m² Cijena: 517.599,92 kn
68.480,00 €  

Sveta Nedelja, Kerestinec

građevinsko
Zemljište s dvije kuće

Površina: 2.762,00 m² Cijena: 680.256,90 kn
90.000,00 €  

Samobor - Okolica, Samoborski Otok

građevinsko stambeno
Građevinsko zemljište u Samoborskom Otoku

Površina: 540,00 m² Cijena: 142.853,95 kn
18.900,00 €  

Samobor - Okolica, Bregana

građevinsko
Gradilište - Bregana

Površina: 3.550,00 m² Cijena: 482.982,40 kn
63.900,00 €  

Samobor, Samobor

građevinsko
Gradilište sa započetom gradnjom

Površina: 422,00 m² Cijena: 332.570,04 kn
44.000,00 €  

Samobor - Okolica, Hrastina Samoborska

građevinsko
Gradilište u Hrastini

Površina: 779,00 m² Cijena: 353.280,08 kn
46.740,00 €  

Samobor - Okolica, Klake

građevinsko
Gradilište s dozvolom

Površina: 773,00 m² Cijena: 113.376,15 kn
15.000,00 €  

Samobor - Okolica, Samoborski Otok

građevinsko stambeno
Građevinsko zemljište u Samoborskom Otoku

Površina: 1.275,00 m² Cijena: 385.478,91 kn
51.000,00 €  

Sveta Nedelja, Kerestinec

građevinsko
Zemljište u Kerestincu

Površina: 1.556,00 m² Cijena: 470.435,44 kn
62.240,00 €  

Samobor, Perivoj

građevinsko
Gradilište - Sv.Helena

Površina: 526,00 m² Cijena: 529.088,70 kn
70.000,00 €  

Samobor - Okolica, Konšćica

građevinsko stambeno
Zemljište u Konščici

Površina: 2.877,00 m² Cijena: 326.183,18 kn
43.155,00 €  

Samobor, Giznik

građevinsko
Gradilište na Gizniku

Površina: 1.338,00 m² Cijena: 748.282,59 kn
99.000,00 €  

Samobor - Okolica, Molvice

građevinsko
Zemljište u Molvicama

Površina: 1.568,00 m² Cijena: 177.622,64 kn
23.500,00 €  

Sveta Nedelja, Novaki

građevinsko
Gradilište u Novakima

Površina: 857,00 m² Cijena: 323.877,87 kn
42.850,00 €  

Sveta Nedelja, Strmec

građevinsko M1
Građevinsko zemljište u Strmcu Samoborskom

Površina: 3.314,00 m² Cijena: 623.568,83 kn
82.500,00 €  

Samobor - Okolica, Molvice

građevinsko
Gradilište u Molvicama

Površina: 1.544,00 m² Cijena: 233.403,70 kn
30.880,00 €  

Samobor - Okolica, Otruševec

građevinsko stambeno
Građevinsko zemljište-Otruševec

Površina: 2.042,00 m² Cijena: 293.251,19 kn
38.798,00 €  

Samobor - Okolica, Mala Jazbina

građevinsko stambeno
Građevinsko zemljište u Maloj Jazbini

Površina: 510,00 m² Cijena: 69.386,20 kn
9.180,00 €  

Samobor, Stražnik

građevinsko stambeno
Gradevinsko zemljište na Stražniku

Površina: 709,00 m² Cijena: 187.561,94 kn
24.815,00 €  

Samobor, Stražnik

građevinsko
Gradilište na Stražniku

Površina: 917,00 m² Cijena: 597.114,39 kn
79.000,00 €  

Samobor - Okolica, Kladje

građevinsko
Zemljište sa starom kućom

Površina: 1.558,00 m² Cijena: 264.544,35 kn
35.000,00 €